Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της CRI GROUP

Η CRI είναι η πλέον πρωτοποριακή εταιρεία στην Κύπρο – με γραφεία στις κυριότερες πόλεις – και ειδικεύεται στην ατομική και εταιρική αναδιοργάνωση και αποκατάσταση. Πιστεύομε ότι έχουμε μια μοναδική και καινοτόμο προσέγγιση, όσον αφορά στην εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα που σχετίζονται με όλα τα είδη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Να είστε βέβαιοι ότι θα δείχνουμε πλήρη κατανόηση, όταν ακούμε το πρόβλημα σας, οι δε συμβουλές μας θα είναι δημιουργικές και πρωτοποριακές.

Η CRI παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης σε επιχειρήσεις που αναζητούν επαγγελματική βοήθεια.

Σε πρώτη φάση, διενεργούμε μια αρχική διάγνωση για να καθοριστεί το πεδίο και οι τομείς που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Με την πολύχρονη πείρα μας μπορούμε να διενεργήσουμε μια αντικειμενική ανάλυση των θεμάτων που απασχολούν την επιχείρηση, ώστε να τη βοηθήσομε στην επισήμανση προβλημάτων και την ανάπτυξη μιας στρατηγικής αναδιοργάνωσης.

Οι βασικές μας υπηρεσίες επιτρέπουν στους πελάτες μας να εξετάσουν συγκεκριμένους οικονομικούς, στρατηγικούς ή λειτουργικούς στόχους που δυνατόν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων τα εξής:

• Βελτίωση της Επιχειρησιακής Απόδοσης.
• Στρατηγικός Προγραμματισμός.
• Αναδιοργάνωση, Αναδιάρθρωση, Αναδόμηση και Αποκατάσταση.

Η πολύχρονη πείρα μας και ο κατάλογος με προβληματικές εταιρείες, που έχομε βοηθήσει, επιβεβαιώνουν την επαγγελματική μας ικανότητα.
«Ποτέ δεν θα δραματοποιήσουμε μια κρίσιμη κατάσταση»

Η εξειδικευμένη ομάδα μας αποτελείται από αδειούχους επαγγελματίες σε θέματα αναδιοργανώσεων και αφερεγγυότητας – τόσο στη Κύπρο όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο – με πολύχρονη πείρα.

Οι εμπειρίες μας αφορούν σε όλες τις πτυχές της εταιρικής αναδιοργάνωσης και αποκατάστασης και της ατομικής αφερεγγυότητας. Είμαστε σε θέση να σας συμβουλεύσομε και να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε τα αίτια των προβλημάτων σας και να σας καθοδηγήσομε να ξεπεράσετε την κρίση.

Τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν είναι, μεταξύ άλλων:

• Η Εταιρική Αναδιοργάνωση και Αναδιάρθρωση.
• Τα Εταιρικά ή Προσωπικά Σχέδια Διακανονισμού (Schemes of Arrangement).
• Η Εκκαθάριση, σε περίπτωση που η μόνη λύση είναι η Διαδικασία Διάλυσης (Liquidation).
• Ο Διορισμός Διαχειριστή (Trusteeship).
• Ο Διορισμός Παραλήπτη (Receivership).

Εάν έχετε προσωπικές ή εταιρικές οικονομικές δυσκολίες που απαιτούν εξειδικευμένες συμβουλές ή /και πληροφορίες, εάν είστε προνομιούχος ή πιστωτής χωρίς εξασφάλιση ή σχετίζεστε επαγγελματικά με πρόσωπα που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, η CRI μπορεί να σας βοηθήσει.

Παρέχουμε συμβουλές οι οποίες είναι σχεδιασμένες για να βοηθούν διευθυντές εταιρειών, άτομα και επιχειρήσεις, ώστε να ξεπεράσουν τα οικονομικά τους προβλήματα.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα βρούμε την καλύτερη λύση που θα οδηγήσει στην οικονομική και ομαλή αποκατάσταση.

Συνεργαζόμαστε στενά με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για να διασφαλίσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.

Όσο πιο νωρίς επικοινωνήσετε μαζί μας τόσο πιο πολλές πιθανότητες θα έχουμε για να σας βοηθήσουμε.

Για σωστές, αμερόληπτες και – πάνω από όλα – επαγγελματικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το γραφείο της CRI στην περιοχή σας.