ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

15.01.2018

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
——————–

Ειδοποίηση Πληρωμής Μερίσματος σε Μη Προνομιούχους Πιστωτές

Όνομα εταιρείας: C. Kynigos Hotels Limited
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεωφ. Νίκης 20, 4ος Όροφος, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία
Είδος Εργασίας: Διαχείριση ξενοδοχείων
Ποσό πληρωτέο για έκαστο €: 20 (είκοσι) Σεντ
Πρώτο ή τελευταίο ή άλλως: Πρώτο
Ημερομηνία Πληρωμής: 22/01/2018
Τόπος Πληρωμής: Στα γραφεία της CRI GROUP LTD, Λεωφ. Νίκης 20, γραφείο 400, 1086 Λευκωσία

                                                                                                                                Κρις Ιακωβίδης
Εκκαθαριστής

28.11.2017

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
——————–

Ειδοποίηση Προτιθέμενης Πληρωμής Μερίσματος

Όνομα εταιρείας: C. Kynigos Hotels Ltd (Σε Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών)
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεωφ. Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία
Είδος Εργασίας: Διαχείριση Ξενοδοχείων
Τελευταία ημέρα υποβολής επαληθεύσεων: 21/12/2017
Εκκαθαριστής: Κρίς Ιακωβίδης
Διεύθυνση: T.K.23315, 1681 Λευκωσία

04.09.2017

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
——————–

Ειδοποίηση Πληρωμής Μερίσματος σε Προνομιούχους Πιστωτές

Όνομα εταιρείας: C. Kynigos Hotels Limited
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεωφ. Νίκης 20, 4ος Όροφος, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία
Είδος Εργασίας: Διαχείριση ξενοδοχείων
Ποσό πληρωτέο για έκαστο €: 15 (δεκαπέντε) Σεντ
Πρώτο ή τελευταίο ή άλλως: Τρίτο και τελευταίο
Ημερομηνία Πληρωμής: 14/09/2017
Τόπος Πληρωμής: Στα γραφεία της CRI GROUP LTD, Λεωφ. Νίκης 20, γραφείο 400, 1086 Λευκωσία

                                                                                                                                Κρις Ιακωβίδης
Εκκαθαριστής

09.06.2017

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
——————–

Ειδοποίηση Πληρωμής Μερίσματος σε Προνομιούχους Πιστωτές

Όνομα εταιρείας: K. Sofokleous Developments Limited
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεωφ. Νίκης 20, 4ος Όροφος, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία
Είδος Εργασίας: Ανάπτυξη γης
Ποσό πληρωτέο για έκαστο €: 50 (πενήντα) Σεντ
Πρώτο ή τελευταίο ή άλλως: Πρώτο
Ημερομηνία Πληρωμής: 19/06/2017
Τόπος Πληρωμής: Στα γραφεία της CRI GROUP LTD, Λεωφ. Νίκης 20, γραφείο 400, 1086 Λευκωσία

                                                                                                                                Κρις Ιακωβίδης και Άντρη Αντωνίου
Συνεκκαθαριστές

16.05.2017

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
——————–

Ειδοποίηση Πληρωμής Μερίσματος σε Προνομιούχους Πιστωτές

Όνομα εταιρείας: C. Kynigos Hotels Limited
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεωφ. Νίκης 20, 4ος Όροφος, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία
Είδος Εργασίας: Διαχείριση ξενοδοχείων
Ποσό πληρωτέο για έκαστο €: 35 (τριάντα πέντε) Σεντ
Πρώτο ή τελευταίο ή άλλως: Δεύτερο
Ημερομηνία Πληρωμής: 30/05/2017
Τόπος Πληρωμής: Στα γραφεία της CRI GROUP LTD, Λεωφ. Νίκης 20, γραφείο 400, 1086 Λευκωσία

                                                                                                                                Κρις Ιακωβίδης
Εκκαθαριστής

11.05.2017

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
——————–

Ειδοποίηση Προτιθέμενης Πληρωμής Μερίσματος

Όνομα εταιρείας: K. Sofokleous Developments Ltd (Σε εκούσια εκκαθάριση υπό πιστωτών)
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεωφ. Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία
Είδος Εργασίας: Ανάπτυξη γης
Τελευταία ημέρα υποβολής επαληθεύσεων: 06/06/2017
Εκκαθαριστές: Κρίς Ιακωβίδης και Άντρη Αντωνίου
Διεύθυνση: T.K.23315, 1681 Λευκωσία

23.02.2017

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
——————–

Ειδοποίηση Πληρωμής Μερίσματος σε Προνομιούχους Πιστωτές

Όνομα εταιρείας: C. Kynigos Hotels Limited
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεωφ. Νίκης 20, 4ος Όροφος, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία
Είδος Εργασίας: Διαχείριση ξενοδοχείων
Ποσό πληρωτέο για έκαστο €: 50 (πενήντα) Σεντ
Πρώτο ή τελευταίο ή άλλως: Πρώτο
Ημερομηνία Πληρωμής: 07/03/2017
Τόπος Πληρωμής: Στα γραφεία της CRI GROUP LTD, Λεωφ. Νίκης 20, γραφείο 400, 1086 Λευκωσία

                                                                                                                                Κρις Ιακωβίδης
Εκκαθαριστής

01.02.2017

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
——————–

Ειδοποίηση Προτιθέμενης Πληρωμής Μερίσματος

Όνομα εταιρείας: C. Kynigos Hotels Ltd (Σε Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών)
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεωφ. Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία
Είδος Εργασίας: Διαχείριση Ξενοδοχείων
Τελευταία ημέρα υποβολής επαληθεύσεων: 21/02/2017
Εκκαθαριστής: Κρίς Ιακωβίδης
Διεύθυνση: T.K.23315, 1681 Λευκωσία