ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Μονοήμερα σεμινάρια κατάρτισης για λογιστές, δικηγόρους, διευθυντές εταιρειών και άλλους επαγγελματίες.

Η CRI GROUP, κορυφαία εταιρεία στη Κύπρο  στον τομέα αφερεγγυότητας και αναδιάρθρωσης φυσικών και νομικών πρόσωπων, παρέχει σεμινάρια τα οποία καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

  1. Εταιρικά Σχέδια Συμβιβασμού
  2. Σχέδια Συμβιβασμού για Φυσικά Πρόσωπα
  3. Πτωχεύσεις/ Ακυρώσεις Πτωχεύσεων/ Απαλλαγή από Πτώχευση
  4. Διαχειρίσεις
  5. Υποχρεωτικές Εκκαθαρίσεις
  6. Φερέγγυες και Αφερέγγυες Εκούσιες Εκκαθαρίσεις

Για ημερομηνίες και τοποθεσίες όπου λαμβάνουν χώρα τα σεμινάρια, καθώς και για άλλες σχετικές πληροφορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον Μάριο Κοφτερό στο τηλέφωνο 22 455545 ή όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο seminars@crigroup.com.cy

Για να κατεβάσετε τις διαφάνειες υπό μορφή PowerPoint, πατήστε εδώ